Klacht of suggestie?

Een klacht of een suggestie?

Als huisartsenpraktijk proberen wij de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Toch  stellen wij het krijgen van suggesties zeer op prijs. Wanneer u op of aanmerkingen hebt horen wij dat graag.

De feedback van onze patiënten draagt immers bij aan het verbeteren van onze zorg voor de patiënt.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt.

Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen samen tot een oplossing te komen. Hiervoor kunt u ons telefonisch of schriftelijk benaderen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de landelijke geschilleninstantie voor alle huisartsen: Stichting klachten en geschillen  eerstelijnszorg SKGE (WWW.SKGE.NL).