top of page

Klacht of suggestie?

Een klacht of een suggestie?

Als huisartsenpraktijk proberen wij de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Toch  stellen wij het krijgen van suggesties zeer op prijs. Wanneer u op of aanmerkingen hebt horen wij dat graag.

De feedback van onze patiënten draagt immers bij aan het verbeteren van onze zorg voor de patiënt.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt.

Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen samen tot een oplossing te komen. Hiervoor kunt u ons telefonisch of schriftelijk benaderen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de landelijke geschilleninstantie voor alle huisartsen: Stichting klachten en geschillen  eerstelijnszorg SKGE (WWW.SKGE.NL).

bottom of page